Det er stor forskjell på standard forbrukerelektronikk og en vaskemaskin eller tørketrommel laget for profesjonelt bruk. Industrivaskemaskiner er laget for tilnærmet konstant drift, og er dessuten konstruert for å kunne gjennomgå service en rekke ganger i løpet av levetiden sin. Dette må du ha i bakhodet når du velger utstyr til en bedrift, men i flere tilfeller kan det også være riktig å velge en maskin laget for forbrukermarkedet.

Bruksmønsteret avgjør om en industrimaskin er nødvendig

Ingen bedrifter eller private hjem er like. Det finnes private forbrukere som har behov som gjør det nødvendig med en hardfør industrivaskemaskin, og det finnes bedrifter som klarer seg helt fint med en vaskemaskin og tørketrommel som egentlig er tiltenkt vanlige forbrukere.

Til et bilverksted, med kraftig tilsmussede klær og sterke kjemikalier, vil en vanlig vaskemaskin sannsynligvis ikke være nok. For en liten kontorbedrift, som kanskje i tillegg bare vasker noen håndklær, kluter eller tøy en gang i uken, vil en vanlig vaskemaskin holde lenge.

Kvalitet lønner seg uansett

For en bedrift er regnestykket ved innkjøp av en vaskemaskin eller tørketrommel ikke det samme som for en privat husholdning. Det er ikke bare kostnaden her og nå som er relevant, men dessuten tidsbruk, kostnader i tilknytning til vedlikehold og eventuelle utfordringer i driften som skyldes en maskin som ikke fungerer.

Også på dette området er det viktig å ta høyde for bruksmønster og behov. For noen bedrifter er det kritisk med tilgang til vaskemaskin og tørketrommel, da kan det være fornuftig både å investere i flere maskiner og kanskje inngå en serviceavtale. For andre bedrifter er det bare et irritasjonsmoment hvis vaskemaskinen ikke fungerer en dag, men samtidig ikke noe som truer den daglige driften. For en slik bedrift kan det være mulig å senke kravene noe. Det lønner seg fortsatt å kjøpe god kvalitet, men det er viktig å finne en balanse mellom kostnad og kvalitet.