Sørlendinger småbulker dobbelt så ofte som nordlendinger.

2 av 3 av de som bor i Agder, Telemark og Vestfold, sier at de har bulket bilen sin. I Nord-Norge er det bare 3 av 10 som sier det samme. Det viser en undersøkelse Norstat har utført for Frende Forsikring.

– Det er ikke godt å si om de er ærligere eller dårligere sjåfører i sør enn i nord, sier Roger Ytre Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

– Bulkeskader ser vi hyppigst når folk er stresset. Prøv å stress ned og gjør unna ting i god tid, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hassendal.

Kostet 8 milliarder i fjor
I 2019 kostet kollisjoner med personbil i Norge vanvittige 8,1 milliarder kroner.

– Eneulykker troner på toppen og kostet alene over to milliarder for norske forsikringsselskap. Vi ser også at påkjørsler bakfra, påkjørsler av parkerte biler og ryggeskader er høyt på listen og koster mye penger, sier Ytre Hauge i Frende.

Forsikringsaktørene i Norge fikk inn over 400 000 skademeldinger på personbiler i landet i fjor. Tallene er hentet fra Finans Norge.

Fagsjefen i Frende mener at mange av disse ulykkene kunne vært unngått med enkle grep. Her er hans beste tips:

 • Ro ned og pust med magen
 • Se deg om før du agerer i trafikken, ikke kjør på rutinen
 • Ikke bli sint eller stresset hvis du er sent ute, eller du møter uforutsett kø
 • Når du kjører bil skal du bare kjøre bil
Foto: Pxhere.

– Legg bort mobilen!
Det siste poenget kan ikke Ytre Hauge få understreket nok.

– Ofte skyldes ulykker uoppmerksomhet, og altfor ofte fordi føreren fikler med mobilen eller radioen. Den skal legges bort! Hvis du må gjøre noe skal du kjøre helt inntil siden og stoppe helt opp, sier han.

Du har kun lov å bruke mobilen når bilen er i bevegelse hvis du har håndfriutstyr og en fastmontert mobiltelefon.

– Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, sier UP-sjef Steven Hasseldal. 

Slik krasjet vi oftest i 2019

 1. Eneulykker
 2. Påkjørsel av parkert kjøretøy
 3. Rygging
 4. Påkjørsel bakfra
 5. Kryssende kjøreretninger i kryss

I undersøkelsen til Frende har Norstat også spurt nordmenn om de stresser eller er hissige bak rattet for å se om det er noen sammenheng mellom stresset og bulkingen.

– Resultatet viser at sørlendinger riktignok kaver mer bak rattet enn nordlendinger, men det stresses mer både på Vestlandet, i Midt-Norge, i Oslo og på Østlandet for øvrig enn helt i sør. Så det er andre faktorer i tillegg som gjør at det smeller oftere i sør, sier Ytre Hauge.

 Så mange har bulket i ulike landsdeler

 • Agder, Telemark og Vestfold (Sørlandet): 64 prosent
 • Vestland og Rogaland (Vestlandet): 56 prosent
 • Trøndelag og Møre og Romsdal (Midt-Norge): 53 prosent
 • Oslo: 45 prosent
 • Innlandet og viken (Østlandet): 45 prosent
 • Nordland, Troms og Finnmark (Nord-Norge): 30 prosent