Å drive et stort lager er utfordrende nok i seg selv, men hva med når lageret befinner seg utendørs og spredt over store arealer? Det er tilfelle når det gjelder lagerdrift på et større anleggsområde, noe som skaper unike utfordringer for den som er ansvarlig for å følge med på lagerbeholdninger og innkjøp.

Balanse mellom lager og «just in time»

På et anleggsområde er det for mange entreprenørvirksomheter maskinene og tilbehøret som står i sentrum. Ulike masser og byggematerialer leveres fortløpende, men det er sjeldent behov for å ha noe lokalt lager eller reserve. Tilbehør til maskiner er en helt annen sak, til mange anleggsmaskiner kan det være nødvendig med både graveskuffer, ulike gripetenger, festeplater og mye mer.

I stort er det selvfølgelig optimalt om akkurat det som trengs finnes på anleggsplassen den dagen, samtidig som det er mulig å bestille nye deler og tilbehør til nøyaktig når de faktisk skal tas i bruk. I de aller fleste situasjoner vil det likevel være gunstig å bruke en modell der det finnes noe «buffer» av tilbehør, slik at det er mulig å tilpasse seg til skiftende behov og endrede planer.

Fysisk sikring og kontroll over utstyret

Et anleggsområde representerer dessuten en unik utfordring når det gjelder både fysisk sikkerhet og god kontroll over hvilket utstyr som befinner seg hvor. Det er viktig å benytte seg av de sikkerhetsprodukter og -tjenester som er tilgjengelig når det gjelder å sikre kostbart anleggsutstyr, men i tillegg er det viktig å ha kontroll over hvor bedriften egentlig har maskiner og utstyr.

Manglende kontroll kan raskt føre til at det blir vanskelig å følge med på om noe utstyr faktisk blir borte, samtidig som det også blir utfordrende å bruke virksomhetens ressurser på en effektiv måte. Hvis du ikke vet hvor bedriftens maskiner befinner seg, da er det veldig vanskelig å bruke de riktig – en utfordring ved denne typen lagerdrift.