Hvis du skal gjøre oversettelser til engelsk, eller ansette noen til å gjøre jobben for deg, er det greit å ha noen retningslinjer å forholde seg til. Vi ønsker derfor å gi deg noen gode tips som du kan bruke neste gang du skal ha en tekst oversatt til engelsk.

5 Gode tips til en bra oversettelse

 

  1. Hold setningene korte og konsise.For å gjøre teksten mer lesbar bør du prøve å lage setninger på 20 ord eller mindre. Spør deg selv hva som er viktigst å ha med, og lag deretter korte og konsise setninger.

 

  1. Husk riktig grammatikk og tegnsetting. Dette innebærer at du har sjekket de grunnleggende grammatiske feilene som ofte kan skje under en oversettelse. Sjekk også at setningene beholder samme mening som den originale teksten.

 

  1. Unngå humor og metaforer.Når det kommer til metaforer kan disse miste sin betydning når de oversettes. Det samme gjelder humor. Husk derfor at ikke alle utrykk er universalt forstått.

 

  1. Ta tiden du trenger.Hvis du har mye tekst du skal oversette kan det være fristende å få jobben gjort så fort som mulig. Dette kan ofte føre til mange skrivefeil i tillegg til grammatiske feil. Ta i stedet et dypt pust inn, tenk nøye gjennom ordene du skriver, og skriv i et passelig tempo. Skriv gode og riktige setninger fra starten av. På denne måten vil setningene inneholde mindre feil, og du slipper å skrive dem på nytt.

 

  1. Les teksten på nytt.Etter du har skrevet ditt første utkast av teksten, bør du ta en pause. Hvis du har nok tid, så er det greit å la teksten hvile, og komme tilbake til den neste dag. Sjekk om teksten inneholder samme stil og mening som den originale teksten.

 

Hvis du vil ha en enkel løsning kan du også bruke oversettelsestjenester på nett, som gjør hele jobben for deg. Les mer her.