Denne artikkelen inneholder annonsert innhold.

Mange små og mellomstore norske produksjonsbedrifter har svært begrenset plass til rådighet, noe som er helt naturlig i en oppstarts- eller vekstfase. Store lokaler koster mye penger, og det er uten tvil fornuftig å velge et lokale som er tilpasset virksomhetens behov i dag – for heller å utvide eller flytte når det blir helt nødvendig. I en slik situasjoner det viktig å sørge for at maskinparken er så fleksibel og plassbesparende som mulig.

Maskiner tilpasset behov og bruk

Til å begynne med er det selvfølgelig slik at maskinen du ikke kjøper er den som tar aller minst plass. Forsiktighet med innkjøp er særlig relevant for oppstartsbedrifter, men det må selvfølgelig ikke gå på bekostning av en maskinpark som legger til rette for effektiv drift.

Ved å velge maskiner som kan brukes til flere ting, benkslipemaskiner er et godt eksempel på en maskin med flere bruksområder, er det mulig å dekke flere behov med bare én maskin. En slik løsning har åpenbare fordeler når det gjelder å spare plass, men er selvfølgelig også en økonomisk fornuftig løsning.

Maskiner og utstyr som kan vokse og bygges ut

Selv om man velger en kompakt løsning, kan det være smart å tenke over hvordan maskinen eventuelt kan bygges ut eller vokse i fremtiden. Når det gjelder lagerløsninger er dette bildet relativt enkelt, da det handler om å helt fra dag én velge et system som kan bygges ut med kompatible hyller og lignende.

I noen tilfeller er det mulig å vise til noe lignende når det gjelder industrimaskiner, for eksempel i form av å bruke benkplasserte maskiner og gulvstående utstyr om hvert annet. Det kan være mulig å plassere en benkslipemaskin på en sokkel senere, noe som kan gjøre det enklere å tilpasse produksjonslokalet etter skiftende behov. Husk på at fleksibilitet også kan være plassbesparende, ved at du kan tilpasse utstyrsparken raskt etter skiftende behov og rammebetingelser.